Detail Tenaga Pendidik

gambar
nama:Samad Harianto, S. Ag
NIP:197004121997031004
NUPTK:0744748650200012
Tahun Sertifikasi:2008
status:PNS
pendidikan:S-1
pangkat golongan:PEMBINA / IVa
mata pelajaran :KEPALA MADRASAH
Jenis Kelamin:Laki-Laki
agama:ISLAM
tempat lahir :SEKADAU
tanggal lahir :00-00-0000
alamat:
kodepos:
Telepon: